Najbliższe szkolenia

Kalendarz wydarzeń

Webinarium: Uzgodnienie kwartalnego sprawozdania w systemach podatkowych

Kwiecień 2020

szkolenia.rekord.com.pl

Zakres webinarium:

  • Kontrole poprawności i korekta danych do sprawozdania
  • Generowanie i wydruk sprawozdania Rb 27s
  • Generowanie sprawozdania o należnościach RB-N