Najbliższe szkolenia

Kalendarz wydarzeń

Webinarium Posesja

Kwiecień 2020

szkolenia.rekord.com.pl

Temat: Uzgodnienie kwartalnego sprawozdania w systemach podatkowych

  • Kontrole poprawności i korekta danych do sprawozdania
  • Generowanie i wydruk sprawozdania Rb 27s
  • Generowanie sprawozdania o należnościach RB-N