Dostępne ankiety
  • Forum Ratusz 2020

    Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Celem badania jest ocena stopnia zadowolenia Państwa ze współpracy z firmą REKORD